Kỹ năng Đánh giá Nhu cầu và Tác động của Đào tạo

Kỹ năng Đánh giá Nhu cầu và Tác động của Đào tạo

Kỹ năng Đánh giá Nhu cầu và Tác động của Đào tạo

Kết quả đạt được sau khi tham gia khóa học này là năng lực đánh giá nhu cầu và kết quả đào tạo nhằm giúp giảng viên xác định đúng những yêu cầu của doanh nghiệp và của người học, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, nội dung và cách thức đào tạo phù hợp.

 


GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo giảng viên của LearnSmart là chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho người học các năng lực để trở thành một giảng viên chuyên nghiệp. Nét độc đáo của chương trình thể hiện ở 2 điểm sau:

1.      Chương trình cung cấp các kỹ năng hoặc các công cụ ứng dụng tức thời, nhằm giúp cho các giảng viên chuyển giao các kiến thức và kinh nghiệm cá nhân cho các đối tượng học viên một cách hiệu quả nhất;

2.      Chương trình có thể giúp một người chưa có hoặc có ít kinh nghiệm giảng dạy trở thành một giảng viên tự tin và chuyên nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa đào tạo Kỹ năng Đánh giá Nhu cầu và Kết quả đào tạo được biên soạn dành riêng cho các đối tượng sau đây:

1.      Các giảng viên hoặc chuyên gia tư vấn có nhu cầu phát triển kỹ năng đánh giá nhu cầu đào tạo nhằm xác định đúng những yêu cầu của doanh nghiệp và của người học, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, nội dung và cách thức đào tạo phù hợp;

2.      Các cán bộ/nhân viên phụ trách đào tạo có nhu cầu tìm hiểu thêm về việc đánh giá nhu cầu và kết quả đào tạo để có thể hỗ trợ cho các giảng viên và chuyên gia tư vấn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp qui trình và các công cụ đánh giá hữu ích cho học viên để họ có thể thực hiện việc đánh giá nhu cầu và kết quả đào tạo trong cả trường hợp đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp (in-house training) và đào tạo chung (public training). Cụ thể, sau khi kết thúc chương trình đào tạo này, các học viên sẽ có thể:

 • Giải thích 5 bước trong qui trình đánh giá nhu cầu đào tạo;
 • Sử dụng các công cụ thu thập và xử lý thông tin để xác định đúng nhu cầu đào tạo;
 • Lập và trình bày đề xuất đào tạo cho doanh nghiệp;
 • Xử lý các tình huống khó khi trình bày đề xuất đào tạo;
 • Điều chỉnh qui trình đánh giá nhu cầu đào tạo cho chương trình đào tạo chung (public training);
 • Mô tả 4 cấp độ đánh giá kết quả đào tạo;
 • Sử dụng các công cụ đánh giá kết quả sau đào tạo;
 • Lập báo cáo kết quả đào tạo cho doanh nghiệp.

CẤU TRÚC NỘI DUNG

Nội dung của chương trình được chia thành các phần như sau:

1.      Qui trình đánh giá nhu cầu đào tạo

 • Bước 1: Làm rõ mong đợi của doanh nghiệp đối với chương trình đào tạo
 • Bước 2: Tìm hiểu đối tượng học viên: năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ) hiện tại, sở thích và phong cách học.
 • Bước 3: Xác định “lỗ hổng” về kiến thức và kỹ năng của học viên cần được bổ sung để đáp ứng yêu cầu/mong đợi của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Nhận diện các yếu tố “phi đào tạo” có thể gây ảnh hưởng khi học viên áp dụng kiến thức và kỹ năng được đào tạo.
 • Bước 5: Lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, sở thích và phong cách học của học viên.    

2.      Các công cụ thu thập và xử lý thông tin đánh giá nhu cầu đào tạo:

 • Phỏng vấn cá nhân
 • Thảo luận nhóm mục tiêu
 • Quan sát
 • Nghiên cứu tài liệu
 • Bảng hỏi

3.      Lập và trình bày đề xuất đào tạo cho doanh nghiệp

 • Lập đề xuất đào tạo
 • Trình bày đề xuất đào tạo
 • Xử lý các tình huống khó

4.      Đánh giá nhu cầu đào tạo cho chương trình đào tạo chung (public training)

 • Điều chỉnh các bước trong qui trình đánh giá
 • Những lưu ý khi đánh giá

5.      Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo:

 • Mức độ thỏa mãn của học viên
 • Kiến thức và kỹ năng tiếp thu được
 • Những hành vi thay đổi sau đào tạo
 • Những tác động tích cực của đào tạo đối với kết quả công việc của học viên và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

6.      Các công cụ đánh giá:

 • Đánh giá ngay sau khi khóa học kết thúc: bảng hỏi, bài kiểm tra, bài tập, v.v…
 • Đánh giá một thời gian sau khóa học: quan sát, phỏng vấn, nghiên cứu, v.v…

7.      Lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN

Do đây là chương trình đào tạo kỹ năng nên số lượng học viên tối ưu cho mỗi khóa học là 20 người để đảm bảo các học viên đều có cơ hội tham gia và đủ thời gian để thực hành.

THỜI LƯỢNG

Chương trình đào tạo này được thiết kế cho 02 ngày đào tạo, thời lượng là 7 giờ đào tạo/ngày.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Đây là khóa học tập trung trang bị kỹ năng, nên các học viên sẽ chủ yếu tham gia vào hoạt động thực hành nhóm. Cụ thể các học viên sẽ được chia thành các nhóm, làm việc với các tình huống. Sau khi nghiên cứu mỗi bước trong qui trình đánh giá, học viên sẽ thực hành và nhận được phản hồi của giảng viên và các học viên khác để hòan thiện.

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia vào nhiều hoạt động khác, như thảo luận mở, phát ý tưởng, nghiên cứu tình huống, diễn vai, trò chơi…

Nhận xét của khách hàng

Tin tức nổi bật

TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
Bạn muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới và đầy triển vọng? Bạn..
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
Bạn thích mày mò, khám phá công nghệ? Bạn biết chụp hình, quay phim, đóng..
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Từ ngày 16/3 đến 19/3/2011, trong khuôn khổ dự án Tăng cường Năng lực Giảng..

Liên kết website