The courses and consultancy services

Current page: Home Others

Chương trình Đào tạo Quản lý Cấp trung

Chương trình nhằm mục đích cung cấp những kỹ năng và kiến thức quản lý nền tảng cần thiết cho những nhà quản lý cấp trung nhằm giúp họ điều hành công việc một cách hiệu quả. Chương trình còn giúp chuyển tải để ứng dụng những kỹ năng này vào thực tế thông qua

Read more

Clients say

News Highlights

Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Từ ngày 16/3 đến 19/3/2011, trong khuôn khổ dự án Tăng cường Năng lực Giảng..
LearnSmart xuất khẩu “kỹ năng thiết kế” sang châu Phi
LearnSmart xuất khẩu “kỹ năng thiết kế” sang châu Phi
Trong khuôn khổ chương trình Phát triển Doanh nghiệp Rwanda (The Rwanda Enterprise Development Program..
Chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên kiêm chức cho ngân hàng BIDV
Chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên kiêm chức cho ngân hàng BIDV
Từ ngày 28/11 đến 10/12/2011 LearnSmart đã thực hiện chương trình đào tạo giảng viên..

Web links