Dịch vụ phát triển năng lực đào tạo

Dịch vụ phát triển năng lực đào tạo

Dịch vụ phát triển năng lực đào tạo

LearnSmart coi trọng tính hiệu quả mang đến cho khách hàng.Các dịch vụ này của LearnSmart sẽ được thiết lập linh hoạt phù thuộc vào thực trạng và điều kiện của từng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thảo luận, chia sẻ mong đợi và tiến hành khảo sát tại doanh nghiệp trước khi đưa ra đề xuất dịch vụ chi tiết.

Ngoài 2 dịch vụ cơ bản là đào tạo giảng viên và thiết kế tài liệu giảng dạy, LearnSmart còn có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng/ phát triển năng lực đào tạo để có thể quản lý hoạt động đào tạo một cách có hệ thống. Các năng lực đào tạo bao gồm một hoặc phối hợp của những mảng chính sau:

  • Giám sát độc lập chất lượng đào tạo: Với năng lực sẵn có được đúc kết từ kiến thức và kinh nghiệm qua các dự án, LearnSmart có thể cung cấp dịch vụ độc lập về Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) và Đánh giá tác động đào tạo (TIA). Sử dụng kết quả TNA, doanh nghiệp có thể lựa chọn đối tác cung cấp đào tạo phù hợp nhất. Sau đó, LearnSmart có thể phối hợp để đối tác đào tạo xây dựng các hoạt động giám sát việc ứng dụng sau đào tạo và tiến hành đánh giá tác động đào tạo để xác nhận hiệu quả và, quan trọng hơn, là để cải tiến hoạt động đào tạo của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ và tổ chức những khoá học cho các cấp quản lý về phát triển con người (tập trung vào đào tạo) giúp lôi cuốn họ tham gia vào hoạt động đào tạo, tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp.

  • LearnSmart coi trọng tính hiệu quả mang đến cho khách hàng. Các dịch vụ này của LearnSmart sẽ được thiết lập linh hoạt phù thuộc vào thực trạng và điều kiện của từng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thảo luận, chia sẻ mong đợi và tiến hành khảo sát tại doanh nghiệp trước khi đưa ra đề xuất dịch vụ chi tiết. 

Nhận xét của khách hàng

Tin tức nổi bật

TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
Bạn muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới và đầy triển vọng? Bạn..
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
Bạn thích mày mò, khám phá công nghệ? Bạn biết chụp hình, quay phim, đóng..
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Từ ngày 16/3 đến 19/3/2011, trong khuôn khổ dự án Tăng cường Năng lực Giảng..

Liên kết website