Nhận xét của kháh hàng về LearnSmart

Trang hiện tại: Trang chủ

Conor Boyle - Giám đốc toàn cầu về đào tạo, Better Work (BW)

Better Work đã làm việc cùng LearnSmart trong 15 tháng qua, để cải tiến và phát triển mới một loạt các công cụ đào tạo sử dụng cho Dự án của BW tại Việt Nam và ở các nước khác. Ở mọi lĩnh vực, LearnSmart đều cung cấp dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao. Sáng tạo, hiệu quả và chi phí hợp lý là đặc điểm của LearnSmart.
Chúng tôi mong muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với LearnSmart khi chúng tôi cần phát triển các chương trình đào tạo mới trong lĩnh vực dệt may trên toàn cầu.

Nhận xét của khách hàng

Tin tức nổi bật

TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ E-LEARNING
Bạn muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới và đầy triển vọng? Bạn..
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN
Bạn thích mày mò, khám phá công nghệ? Bạn biết chụp hình, quay phim, đóng..
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Phải chăng phương pháp lấy học viên làm trọng tâm không thể áp dụng giảng dạy các chủ đề kỹ thuật?
Từ ngày 16/3 đến 19/3/2011, trong khuôn khổ dự án Tăng cường Năng lực Giảng..

Liên kết website